ข่าวทั้งหมด

เรื่องหมวดข่าววันที่
      2wedsvsf

ข่าวงานพัฒนานักศึกษา

05-05-2024

      12313

05-05-2024

      123123

05-05-2024

      123

05-05-2024

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

23-08-2023

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23-08-2023

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 2265 ปฎิบัติงานพัสดุ

ข่าวสมัครงาน

21-08-2023

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 2265 ปฎิบัติงานพัสดุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

21-08-2023

     รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามทางรัฐศาสตร์ ในโครงการ ม.อ. วิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

18-08-2023

     รับสมัครนักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติงานพัสดุ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวสมัครงาน

01-08-2023

     ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

27-07-2023

     ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

27-07-2023

     ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

25-07-2023

     ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

25-07-2023

      ขยายเวลาเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4286

ข่าวสมัครงาน

24-07-2023

     ขยายเวลาเปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 4285

ข่าวสมัครงาน

24-07-2023

     ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

14-07-2023

     ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

14-07-2023

     ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

12-07-2023

     ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

12-07-2023

     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

27-06-2023

     ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวประชาสัมพันธ์

27-06-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4287

ข่าวสมัครงาน

12-04-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4286

ข่าวสมัครงาน

12-04-2023

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17-03-2023

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวสมัครงาน

17-03-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4285

ข่าวประชาสัมพันธ์

17-03-2023

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 4285

ข่าวสมัครงาน

17-03-2023

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน

28-02-2023

     การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

07-02-2023

     การสนับสนุนการเดินทางของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

07-02-2023

     ทุนการศึกษาเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

07-02-2023

     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวสมัครงาน

01-02-2023

     รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

01-02-2023

     ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 4287

ข่าวประชาสัมพันธ์

26-01-2023

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 4286 วิชาเอกการปกครองและอัตราเลขที่ 4287 วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น

ข่าวสมัครงาน

10-01-2023

     ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ตำแหน่งเลขที่ 4286,4287

ข่าวสมัครงาน

15-09-2022

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

ข่าวสมัครงาน

11-08-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

ข่าวสมัครงาน

05-08-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฎิบัติเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

ข่าวสมัครงาน

27-07-2022

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-07-2022

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวสมัครงาน

12-07-2022

     ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

ข่าวสมัครงาน

16-06-2022

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

ข่าวสมัครงาน

06-06-2022

      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ เพื่อเข้ามาศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-05-2022

      ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สมัครวิชาโทภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

19-05-2022

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานพัสดุ

ข่าวสมัครงาน

06-05-2022

      ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ข่าวสมัครงาน

06-05-2022

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

05-05-2022

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานสารสนเทศ

ข่าวสมัครงาน

05-05-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ข่าวสมัครงาน

27-04-2022

     ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (วุฒิปริญญาโท)

ข่าวสมัครงาน

08-04-2022

     ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 579

ข่าวสมัครงาน

04-04-2022

     ประกาศเลื่อนการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

23-03-2022

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศุึกษา เลขที่ 579 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

21-03-2022

      ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 579 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

25-02-2022

     ประกาศผลการสมัครวิชาโท ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

11-02-2022

     ประกาศ ผลการสมัครวิชาโท ประจำปี 2564 (สำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

04-02-2022

     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิปริญญาโท

ข่าวสมัครงาน

28-01-2022

     ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 ครั้งที่ 2

ข่าวสมัครงาน

11-01-2022

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ข่าวสมัครงาน

04-01-2022

     เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ข่าวสมัครงาน

28-12-2021

     ประกาศ วัน เวลา สถานที่และรายละเอียดการสอบคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่่ 579

ข่าวสมัครงาน

17-12-2021

      คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิชาโทรัฐศาสตร์ ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

02-12-2021

      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับนักศึกษาเข้าเรียนวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

02-12-2021

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

ข่าวสมัครงาน

30-11-2021

      คณะรัฐศาสตร์ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

ข่าวสมัครงาน

18-11-2021

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

29-10-2021

     ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องเลื่อนเวลาการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

21-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

18-10-2021

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป้นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

07-10-2021

     คณะรัฐศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวปรีดา พรมรัตนศรี ที่ได้รับมอบเกียรติบัตรและประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับคณะ

ข่าวประชาสัมพันธ์

28-09-2021

      เลื่อนการประกาศรายชื่อและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

20-08-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

ข่าวสมัครงาน

06-08-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

ข่าวสมัครงาน

14-07-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านงานประชาสัมพันธ์

09-07-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขอขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเลขที่ 3382

ข่าวสมัครงาน

09-07-2021

      คู่มือแผนการศึกษาคณะรัฐศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง การจัดสรรทุนทำงานแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การจัดสรรทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง ขยายระยะเวลาการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

ข่าวสมัครงาน

29-06-2021

      แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ในการติดต่องาน ณ สำนักงานคณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ทุนทำงานสำหรับนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในต่างประเทศ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไว

ข่าวประชาสัมพันธ์

29-06-2021

      ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579

ข่าวสมัครงาน

24-03-2021

       ประกาศรายชื่อนักศึกษาสมัครวิชาโท ปีการศึกษา 2563 คณะรัฐศาสตร์ ฉบับที่ 5

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-03-2021

       รับนักศึกษาวิชาโทคณะวิทยาการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษารหัส 63

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-03-2021

       รับนักศึกษาวิชาโท สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

24-03-2021