คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


" เป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่ง "

" ด้านองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์ "

" และการบริหารการพัฒนาชายแดนใต้ "