ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต


ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

 รายละเอียดประกาศ