อัลบั้มทั้งหมด

sample image

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการนำของ ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าหารือประเด็นความร่วมมือทางวิชาการ และร่วม...

sample image

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดโรคโควิค – 19 เพื่อส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยจากค...

sample image

การประเมิน AUN Inter ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

sample image

วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มอบถุงยังชีพแก่บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ที่ประสบภัยน้ำท่วม